Ekipa

Marek Krakowiak

Prezes

Wojciech Stępnik

Wice Prezes

Maria Żebrowska

Prokurent

Zespół Step By Step


DJ Maro&Lofi


Zespół Skład Złomu


Złota rączka