Ekipa

Marek Krakowiak

Prezes

Wojciech Stępnik

Wice Prezes

Maria Żebrowska

Prokurent

Mirosław Mazurczyk

Menadżer ds technicznych

Marcin Marchewka

Menadżer ds realizacji inwestycji

Ekipa wykończeniowa

Nasi specjaliści